Video Yunus

Hitu video notesa Nabi Yunus. Nibaca dako ri Sura Yunus ri Buku Gasa.

Klik ri gambara ala rapajala.

Mamala muni radownload ri komputer atau hp. Peinta ri tambena.