Raego

Hitumo video raego anu nipovia ri Petimbelagi tempo nipakaasa gareja nabaru. 1 Juli 2016.

Video anu nipovia Erik Kape. Klik ri gambara atau ri sii:

https://www.facebook.com/erikarnold.kape/videos/1313785868651126/

Kata-katana:

(Suara ntopotimbe raego):  Manara pantoe-ee mana somba Pue kamai-i puramo

(masuk suara banyak) kamai pura-ramo kie-ee kie- kita
mbasomba ohoe somba Pue-ee somba Pue na i Pue lema.

(simbana): Somba Pue kama-e kamai ele mai pura kamai pura-ramo kie-ee
kie-kita mbasomba ohoe somba Pue-ee somba Pue na i Pue lema.

(Bait kedua hanya ganti kata somba Pue ante toiya Pue.)

Bait ketiga Santoana.

(Suara ntopotimbe): Manara pantoe-ee mana santoana kana
le iveimo

(masuk suara banyak) kana ivei-imo-imo rie hea-ee imo-imo ri
santo oho santoa-ee santoa -e toana lema.

(Simbana): Santoana kana-kana iele na-iveimo kana ivei-imo rie ea ie-imo
ri santo ohoe santoa-e santoa-ee toana lema.